+48 690 036 500  |  +48 32 413 15 55 logistyka@tvm.net.pl

TVM Transport sp. z o.o. oraz TVM Transport & Logistics sp. z o.o. otrzymały wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4, dotacje na kapitał obrotowy.

Celem projektów jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Planowanym efektem projektów jest niezaprzestanie i utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki zostało udzielone wsparcie.

Wartość projektów stanowią kwoty:
– 324.896,13 PLN (TVM Transport sp. z o.o.)
– 365.754,33 PLN (TVM Transport & Logistics sp. z o.o)
i w całości są finansowane z Funduszy Europejskich.