Zapisz się do udziału w konkursie, rozwiąż quiz, sprawdź się jako kierowca ciężarówki i wygrywaj nagrody!

ImageImageImageImageImageImage

Sign up for the contest, take the quiz, try your hand as a truck driver and win prizes!

Zasady konkursu
Contest rules

Zasady konkursu

CZAS TRWANIA
KONKURSU

7-9 listopada

Image
Image

nagrody natychmiastowe w 3 progach punktowych

Image
Image

1.

Image

Pierwszy krok

Jak wziąć udział w konkursie?

Zgłoś obsłudze naszego stoiska chęć wzięcia udziału w konkursie.

Image

Zostaw nam kontakt do siebie

Zostaniesz poproszony o pozostawienie nam swoich danych kontaktowych, abyśmy mogli Cię poinformować, jeżeli zdobędziesz nagrodę główną. Jest to konieczne, abyś mógł wziąć udział w konkursie.

2.

Image

Najpierw sprawdzimy Twoją wiedzę o branży

Będziesz miał 5 minut na rozwiązanie quizu z wiedzy o logistyce. Pytania mogą być wielokrotnego wyboru.

3.

Pamiętaj, że najlepszym graczom, zostaną przyznane dodatkowe punkty
za czas odpowiedzi na pytania w walce o nagrodę główną!

Image

Wcielisz się w kierowcę ciężarówki i będziesz miał do wykonania zadania praktyczne. Jazda ciężarówką odbędzie się na symulatorze VR.

Czas na test praktyczny

4.

Na początku trasy otrzymasz pulę punktów, która będzie się zmniejszać wraz z każdym popełnionym błędem. Jedź wyznaczoną przez nawigację trasą, wykonuj dokładnie wszystkie zadania i nie trać punktów.

Pierwszy próg punktowy: 190 - 315 punktów

Drugi próg punktowy: 316 - 441 punktów
Trzeci próg punktowy: 442 - 630 punktów

Nasza obsługa podliczy zdobyte przez Ciebie punkty za poprawne odpowiedzi z quizu i testu praktycznego oraz poinformuje Cię, czy możesz odebrać nagrodę i jeżeli tak, co masz do wyboru.

Punktacja natychmiastowa

5.

Image

Codziennie nagroda główna

6.

Każdego dnia będzie przygotowany ranking główny. Do zsumowanych punktów za poprawne odpowiedzi w quizie oraz test praktyczny, najlepszym graczom zostaną przyznane dodatkowe punkty za czas odpowiedzi.

Uczestnikowi, który uzyskał najwięcej punktów w dziennym rankingu, zostanie przyznana nagroda główna w postaci walizki podróżnej.

Image
Regulamin konkursu

NAGRODĘ GŁÓWNĄ WYGRYWA NAJLEPSZY ZAWODNIK W CIĄGU DNIA

KAŻDY UCZESTNIK MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE TYLKO RAZ

Nagrody w konkursie

Pierwszy próg punktowy

Drugi próg punktowy

Trzeci próg punktowy

NAGRODA GŁÓWNA

ImageImageImageImageImageImageImage

Contest rules

DURATION
OF THE CONTEST

7-9 November

Image
Image

IMMEDIATE PRIZES IN 3 SCORE THRESHOLDS

Image
Image

1.

Image

First step

How to enter the contest?

Let our stand staff know if you would like to enter the contest.

Image

Leave us your contact details

You will be asked to leave your contact details so we can let you know if you have won the grand prize - this is a must if you want to enter.

2.

Image

Firstly, we will test your knowledge of the industry

You will be given 5 minutes to solve a quiz on your logistics knowledge. Questions may be multiple-choice.Please note that in the battle for the grand prize the best players will be awarded extra points for answering in short time!

3.

Image

You will take on the role of a truck driver and be given a practical task, based on truck driving using a VR simulator.At the beginning of the route you will be given a pool of points, which will shrink with each mistake you make. Follow the route determined by the navigation, perform all tasks with precision and don’t lose any points.

Time for the driving test

4.

First category prizes: 190 – 315 points

Second category prizes 316 – 441 points

Third category prizes: 442 – 630 points

Our staff will total your points for correct answers on the quiz and your score on the driving test, and let you know if you can claim a prize and, if so, what is your choice of prize.

Immediate score

5.

Image

Daily grand prize

6.

Each day there will be a master ranking. In addition to the total points for the correct answers in the quiz and the hands-on test, the best players will be awarded additional points for their answer time.The contestant scoring the most points in the daily ranking will be awarded the grand prize of a travel suitcase.

Image
Terms and conditions of the contest

THE GRAND PRIZE IS WON BY THE GIVEN DAY’S BEST CONTESTANT

EACH CONTESTANT MAY ENTER THE CONTEST ONLY ONCE

Contest prizes

First category prizes

Second category prizes

Third category prizes

GRAND PRIZE

ImageImageImageImageImageImageImage

Kontakt: marketing@tvm.net.pl

@All rights reserved

Icon Icon Icon

TVM Transport & Logistics sp. z o.o.

ul. Jaskółek 20F, 43-215 Studzienice

NIP: 6381838877

Image