+48 690 036 500  |  +48 32 413 15 55 transport@tvm.net.pl

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ KIEROWCÓW – 3000+

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W „PROGRAMIE POLECEŃ KIEROWCÓW – 3000+”

Osobą uprawnioną do wzięcia udziału w „Programie poleceń kierowców – 3000+” jest każdy pracownik albo stały współpracownik TVM Transport & Logistics sp. z o.o.; TVM Transport sp. z o.o.; Kobi Transport Sp. z o.o.; TVM Transport Italy SRL; TVM Transport & Logistics GmbH; TVM Transport Hungary Kft.

CO ZYSKUJESZ

Możesz otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nawet 3000 złotych.

Jeśli jesteś naszym pracownikiem lub współpracujesz z nami na podstawie umowy zlecenia, to ta kwota jest kwotą brutto. Jeśli współpracujesz z nami w ramach własnej działalności gospodarczej, to ta kwota jest kwotą netto, to jest zostanie podwyższona o podatek VAT (o ile jesteś czynnym podatnikiem tego podatku).

CO ZYSKUJE OSOBA POLECANA?

Może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1000 złotych (w zależności od rodzaju umowy). Szczegóły w ostatnim punkcie regulaminu.

CO ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ WYNAGRODZENIE – INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

 1. poleć nam kierowcę kat.B, C lub C+E i spowoduj, żeby wysłał on swoje dokumenty aplikacyjne (CV) na adres e-mail: rekrutacja@tvm.net.pl, w celu wzięcia udziału w naszym procesie rekrutacyjnym;
 2. daj nam znać co najmniej dzień przed planowaną rozmową kwalifikacyjną kandydata, na adres e-mail: rekrutacja@tvm.net.pl lub SMS na numer +48 511 752 021, że to Ty jesteś osobą polecającą danego kierowcę;
 3. w przypadku nawiązania umowy o współpracę (kat. B) lub umowy o pracę (kat. C lub kat. C + E), przez nas z polecanym przez Ciebie kierowcą otrzymasz dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nawet 3000 złotych, w 3 etapach, wg następującego harmonogramu:
 • 500 złotych – w pierwszej możliwej wypłacie po podpisaniu umowy z kandydatem;
 • 1000 złotych – po 6 pełnych miesiącach kalendarzowych od zawarcia przez nas umowy o pracę lub o współpracę z poleconym przez Ciebie kierowcą;
 • 1500 złotych – po 12 pełnych miesiącach kalendarzowych od zawarcia przez nas umowy o pracę lub o współpracę z poleconym przez Ciebie kierowcą.

WARUNKI OTRZYMANIA WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie zostanie wypłacone, jeżeli:

 • polecony przez Ciebie kierowca kategorii B wykona co najmniej 8 tras miesięcznie – średnio w etapie, za który pieniądze są należne, a jednocześnie na ostatni dzień etapu będzie wiązała go z nami ważna umowa o współpracę, która nie została wypowiedziana;
 • polecony przez Ciebie kierowca kategorii C lub C+E będzie naszym pracownikiem niepozostającym w okresie wypowiedzenia na ostatni dzień etapu, a jednocześnie był w gotowości do świadczenia pracy co najmniej przez 70% dni pracy w etapie, za który pieniądze są należne (tj. nie był chory lub na urlopie przez więcej niż średnio 30% dni pracy w danym etapie);
 • polecony przez Ciebie kierowca (niezależnie od kategorii) nie wyrządzi szkód w prowadzonych pojazdach, towarach oraz mieniu obcym;
 • niezależnie od kategorii kierowcy – warunkiem koniecznym do wypłacenia wynagrodzenia jest bezszkodowa praca bądź bezszkodowe wykonywanie usługi w okresie od podjęcia współpracy do dnia rozliczenia wynagrodzenia;
 • niezależnie od kategorii kierowcy, w okresie współpracy polecony kierowca uniknie istotnych naruszeń;
 • polecający będzie nadal naszym pracownikiem lub współpracownikiem na ostatni dzień danego etapu.

JAK ZWIĘKSZYSZ SWOJE SZANSE NA OTRZYMANIE WYNAGRODZENIA

 1. polecaj nam kierowców doświadczonych – posiadających minimum 6- miesięczne doświadczenie w transporcie międzynarodowym lub 12- miesięczne doświadczenie w branży transportowej;
 2. polecaj nam kierowców z pełnymi uprawnieniami dla danej kategorii;
 3. nie polecaj nam kierowców, którzy pracowali lub współpracowali z nami w okresie ostatnich 12 miesięcy;
 4. nie polecaj nam kierowców pracujących lub współpracujących z naszymi stałymi podwykonawcami;
 5. nie polecaj nam kierowców, którzy w ostatnich 12 miesiącach brali udział w naszych procesach rekrutacji;
 6. nie polecaj nam kierowców, którzy sami wysłali do nas swoje dokumenty aplikacyjne – niezależnie od Twoich działań.

JAK ZACHĘCIĆ POLECANEGO KIEROWCĘ

 1. przedstaw korzyści z tytułu pracy u nas lub współpracy z nami, które Ciebie skłoniły do podpisania z nami umowy o pracę (współpracę) oraz jej kontynuowania;
 2. poinformuj o dodatkowym wynagrodzeniu w wysokości 1000 złotych, które otrzyma polecony przez Ciebie kierowca:

*kategorii B – w kwocie netto (nieuwzględniająca podatku VAT), która zostanie wypłacona mu po 3 miesiącach współpracy z nami, jeśli:

 • wykona bezszkodowo usługi w okresie od dnia podjęcia współpracy do dnia rozliczenia wynagrodzenia;
 • wykona średnio co najmniej 8 tras miesięcznie;
 • w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego będzie wiązała go z nami ważna umowa o współpracę, która nie została wypowiedziana;
 • nie dopuści się istotnych naruszeń.

*kategorii C lub C+E – w kwocie brutto, która zostanie wypłacona po 3 miesiącach zatrudnienia, jeśli:

 • wykona bezszkodowo pracę w okresie od dnia podjęcia współpracy do dnia rozliczenia wynagrodzenia;
 • w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego będzie wiązała go z nami ważna umowa o współpracę, która nie została wypowiedziana;
 • był w gotowości do świadczenia pracy co najmniej przez 70% dni pracy w etapie, za który pieniądze są należne (tj. nie był chory lub na urlopie przez więcej niż średnio 30% dni pracy w danym etapie);
 • nie dopuści się istotnych naruszeń.

 

JAK DŁUGO OBOWIĄZUJE „PROGRAM POLECEŃ KIEROWCÓW – 3000+”

Program poleceń kierowców – 3000+ obowiązuje od 01 czerwca 2022 roku do odwołania. Zastrzegamy sobie prawo do jego odwołania w każdym momencie, o czym odrębnie poinformujemy.